تأسیس مؤسسه آموزشی:

پویایی و دور اندیشی سیستم مدیریتی شرکت ایفاچی کار در طول دوران فعالیت خود موجب گردید که هیچگاه در سطح کیفی و کمی، روند رو به رشد خود را متوقف ننموده و همزمان به بهبود مستمر خدمات خود اندیشیده است. در این زمینه با عنایت بر جنبه تکمیلی عنصر آموزش در خدمات تأمین نیروی انسانی، شرکت ایفاچی کار در سال 1378 به عنوان اولین پیمانکار تأمین نیروی انسانی مفتخر گردید با دایر نمودن مؤسسه آموزشی در زمینه خدمات جهانگردی و توریسم، در ردیف سازمان‌های فرهنگی کشور نیز قرار گیرد. در این موسسه دوره‌های مختلفی با ارایه گواهینامه‌های معتبر بین المللی آموزش دیده‌اند.

این شرکت در سال 1382 موفق به اجرای دوره‌های مختلف صنعت گردشگری دانشگاه جامع علمی کاربردی با آزمون سراسری آن دانشگاه گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا تحصیل در این مرکز معتبر آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی، به لینک زیر مراجعه فرمایید:

لینک سایت مرکز آموزش:      http://utehran3.ir/fa