حوزه‌های فعالیت شرکت: شامل دپارتمان‌های تخصص زیر می‌باشد:

 • دپارتمان سیستم‌ها و مهندسی صنایع:
 • مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مهندسی مجدد فرآیندها و ساختارها (BRP)
 • ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)
 • برنامه ریزی منابع انسانی (ERP)
 • پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه‌ها (Value Engineering)
 • دپارتمان خدمات مدیریت:
 • مشاوره سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیریت تحقیق و توسعه (R & D)
 • تهیه گزارشات (Feasibility Study)
 • مطابقت اسناد و مدارک شرکت‌ها، کارخانجات، بانک‌ها، بیمارستان‌ها و .... با واقعیت‌ها و بررسی ضوابط و مقررات برای انجام معامله قاتونی ( Due Diligence )
 • برنامه ریزی جذب و توانمند سازی نیروی انسانی
 • دپارتمان انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی:
 • ارایه خدمات مدیریت طرح (MC) پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی
 • مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارشات توجیهی فنی، اقتصادی و مالی (P)
 • انجام مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی
 • دپارتمان خدمات مالی و اقتصادی:
 • انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارشات توجیهی فنی، اقتصادی و مالی (P)
 • طراحی و تدوین سیستم‌های مالی، بودجه و بهای تمام شده
 • ارایه خدمات حسابداری مدیریت
 • دپارتمان توریسم، گردشگری و ساخت و ساز:
 • ارایه خدمات مدیریت طرح (MC) پروژه‌های مرتبط
 • ارایه خدمات مشاوره و ارایه طرح در زمینه صنعت توریسم
 • ارایه خدمات طرح و اجرا به روش "EPC" در پروژه‌های مرتبط
 • ارایه خدمات مرتبط با طرح‌ها و تجهیزات فرودگاهی
 • مشاوره و ارایه طرح در زمینه صنعت ساخت و ساز
 • مشاوره و ارایه طرح در زمینه طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی، زیبا سازی و محوطه سازی
 • دپارتمان صنعت و معدن:
 • مشاوره و ارایه طرح در زمینه احداث، نصب و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی
 • تهیه طرح تجاری و اقتصادی (P) واحدهای تولیدی و صنعتی
 • برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی و آموزش
 • دپارتمان کشاورزی و صنایع غذایی:
 • خدمات مرتبط با فضای سبز شهری، پارکها و جنگل کاری، فضای سبز عمودی و Roof Garden
 • خدمات مرتبط با پهنه‌های جنگلی و مراتع تحت حفاظت ملی
 • خدمات مرتبط با راه اندازی و اجرای گلخانه‌های مدرن و هوشمند با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا
 • خدمات مرتبط با سیستم‌های آبیاری تحت فشار مدرن و هوشمند در مزارع و باغات
 • مشاوره، راه اندازی، تجهیز و تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص کارخانه‌های صنایع غذایی
 • کلیه امور مرتبط با سایر بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی با استفاده از پرسنل مجرب دارای تحصیلات تکمیلی و با سابقه
 • برگزاری همایش‌ها و کنگره‌های ملی و بین المللی
 • آموزش‌های فنی و مهارتی