مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ایفاچی کار:

مرکز آموزش علمی کاربردی جهانگردی تهران به نشانی: فاطمی غربی بین کارگر و جمالزاده نبش خیابان سیندخت پلاک 11 ( مركز آموزش علمي-كاربردي شرکت ایفاچی کار ) که هم اکنون اقدام به جذب دانشجو در مقاطع و رشته های تحصیل به شرح ذیل می نماید. 

http://utehran3.ir/fa 

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

مدیریت گردشگری

مدیریت هتلداری

حسابداری- حسابداری مالی

مقطع کاردانی:

گردشگری

حسابداری مالیاتی

هتلداری

تشریفات