تاریخچه شرکت:

هسته اولیه شرکت در آبان ماه سال 1371 با تکیه بر جنبه‌های خدماتی و مهندسی در تهران شکل گرفت و همزمان شعبه‌ای از آن نیز در تبریز شروع به فعالیت نمود. این شرکت فعالیت خود را در تهران با برنده شدن در مناقصه پروژه‌های "مرکز بهداشت جنوب تهران" و "شرکت پست جمهوری اسلامی ایران" و در شهر تبریز با پروژه‌های "بیمارستان امام خمینی (ره)" و "دانشگاه تبریز" آغاز نمود. چندی نگذشت که خدمات این شرکت مورد تحسین واقع گشته، به نحوی که از یک رو با ورود به بازار پروژه‌هایی همانند "سازمان ملل متحد"، "وزارت پست، تلگراف و تلفن"، "پالایشگاه تهران"، "نهاد ریاست جمهوری" و از سوی دیگر با تأسیس دفتر شعبه اصفهان در سال 1377 و تقبل ارایه خدمات به "شرکت فولاد مبارکه" و "شرکت مخابرات اصفهان"، فعالیت خود را در سطح و عمق گسترش داده؛ به گونه‌ای که در اوج فعالیت خود بطور همزمان مدیریت حدود پنج هزار نفر پرسنل ساده و متخصص را بر عهده داشته است.